CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN LÀ GÌ

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp

Công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được phát hành cổ phần. Trừ trường hợp chuyển đổi lên công ty cổ phẩn.

I. YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải đáp ứng các yêu cầu sau:

– Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;

– Có địa chỉ trụ sở đáp ứng các quy định tại Điều 42 Luật Doanh nghiệp và Điều 6 Luật Nhà ở 2014;

– Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các điều 37, 38, 39 và 41 của Luật Doanh nghiệp;

– Người đại diện theo pháp luật của công ty phải đáp ứng đủ điều kiện tại điều 12 luật doanh nghiệp 2020;

– Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ;

– Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

2. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được chấp thuận khi có đầy đủ các yêu cầu sau:

– Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy.

Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;

– Các thông tin đăng ký doanh nghiệp được kê khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ;

– Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc người được người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.

II. HỒ SƠ THÀNH LẬP CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN GỒM NHỮNG GÌ?

Bộ hồ sơ thành lập Công ty TNHH hai thành viên trở lên có những văn bản như sau:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục I-2 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);

2. Điều lệ Công ty;

3. Danh sách thành viên góp vốn;

4. Bản sao có chứng thực Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật là cá nhân;

a. Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Lưu ý: Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

b. Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài);

5. Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng địa chỉ trụ sở hợp pháp;

6. Giấy tờ uỷ quyền cho người đại diện nộp hồ sơ.

III. THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ, soạn thảo các văn bản được yêu cầu.

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

  • Trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính
  • Trực tuyến tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (dangkyquamang.gov.vn)
  • Qua dịch vụ bưu chính nộp và nhận kết quả tại nhà.

Thời gian giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp là 03 ngày kể từ ngày Phòng đăng ký kinh doanh nhận được hồ sơ hợp lệ.

Phí: 100.000 Đồng (Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần (Thông tư số 47/2019/TT-BTC))

Lệ phí: 0 Đồng (Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử, đăng ký thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).)

Lưu ý: Luật doanh nghiệp Khoản 1 Điều 26 quy định có 3 phương thức đăng ký doanh nghiệp với cơ quan Đăng ký kinh doanh là: Nộp trực tiếp hồ sơ; Nộp qua bưu điện; Nộp qua mạng thông tin điện tử. Tuy nhiên, thực tiễn chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện nên nộp qua mạng thông tin điện tử cụ thể là trang dangkykinhdoanh đã liên thông, có thể nộp tại nhà, thao tác đơn giản, có thông báo (sửa đổi, chấp thuận, từ chối, tiếp nhận) về thư điện tử, tránh trường hợp sai hồ sơ đi lại nhiều lần.

Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Bước 4: Lấy kết quả

Hồ sơ đã hợp lệ, phần trả kết quả thì tuỳ thuộc vào hành chính công của các địa phương sẽ được lấy kết quả trực tiếp tại quầy hoặc chuyển phát tận tay tới các công dân (Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh,…).

Lấy kết quả trực tiếp tại hành chính công hoặc Sở Kế hoạch đầu tư:

– Công dân là người đại diện in giấy biên nhận (có trên hệ thống Link hướng dẫn), kèm mang theo giấy tờ chứng minh nhân thân (CCCD hoặc CMND bản gốc).

– Công dân không là người được uỷ quyền thì mang theo: giấy biên nhận; văn bản uỷ quyền; kèm mang theo giấy tờ chứng minh nhân thân (CCCD hoặc CMND bản gốc).

Lấy kết quả tại nhà qua bưu điện:

– Đối với Hà Nội: Nhập các trường thông tin có tại website dưới đây: https://dichvuhotrodoanhnghiep.hanoi.gov.vn/  để nhận kết quả.

– Đối với các tỉnh, thành phố còn lại có thể đăng ký tại website của sở KHĐT cấp tỉnh hoặc liên hệ dịch vụ công để biết thêm chi tiết.

Trên đây là tổng hợp một số kiến thức liên quan đến Công ty TNHH hai thành viên trở lên. Nếu có bất kỳ thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

Leave Comments

0383596656
0383596656