Chuyên mục: Tư vấn thành lập doanh nghiệp

 • Thủ tục giải thể doanh nghiệp

  Sau khi thành lập và hoạt động doanh nghiệp không kinh doanh hiệu quả, hoặc không tìm được hướng phát triển như đã đề ra, nhiều doanh nghiệp không còn khả năng tiếp tục kinh doanh hoặc không có nhu cầu tiếp tục kinh doanh bên cạnh lựa chọn giải pháp thủ tục tạm ngừng kinh […]
  View more
 • Thủ tục tạm ngừng kinh doanh

  Thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty Theo quy đinh của Luật Doanh nghiệp 2020, khi công ty có nhu cầu tạm ngừng kinh doanh cần thực hiện Thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 3 ngày trước […]
  View more
 • Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

  Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp có làm thay đổi phương thức hoạt động của công ty hay ảnh hưởng đến tên pháp nhân và các quyền lợi của công ty như các hạng mục đã đăng ký trước đó với cơ sở pháp lý của Việt Nam hay không? Hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp cần […]
  View more
 • Thành lập văn phòng đại diện

  Văn phòng đại diện là gì? Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020, văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại […]
  View more
 • Thành lập địa điểm kinh doanh

  Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp. Địa điểm kinh doanh được phép kinh doanh những ngành nghề mà công ty đã đăng ký nhưng không phải tất cả mà chỉ là một nhóm ngành cụ thể mà doanh nghiệp lựa chọn […]
  View more
 • Thành lập chi nhánh công ty

  Sau khi thành lập công ty, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động Công ty và tránh bị phạt vì không thực hiện đúng và đủ các thủ tục. Apex Law Việt Nam xin lưu ý các thủ tục doanh nghiệp cần thực hiện như sau: 1. […]
  View more
 • Thành lập công ty

  Sau khi thành lập công ty, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động Công ty và tránh bị phạt vì không thực hiện đúng và đủ các thủ tục. Apex Law Việt Nam xin lưu ý các thủ tục doanh nghiệp cần thực hiện như sau: 1. […]
  View more
0383596656
0383596656